Na tej stronie...Jak tworzy´┐Ż aplikacje w Power Poincie?g´┐Żra

Najprostszym sposobem na tworzenie w´┐Żasnej aplikacji w PowerPoincie jest utworzenie dodatku aplikacji PowerPoint.
Dlaczego?
PowerPoint w swoich prezentacjach nie ma ´┐Żadnych wewn´┐Żtrznych mechanizm´┐Żw pozwalaj´┐Żcych uruchomi´┐Ż jakikolwiek makro w momencie otwierania prezentacji. A przecie´┐Ż, wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż zada´┐Ż zwi´┐Żzanych z ustawianiem aplikacji do w´┐Żasnych potrzeb odbywa si´┐Ż w procedurach typu:
- Workbook_Open() lub Auto_Open() /MS Excel/,
- Document_Open() lub AutoOpen() /MS Word/,
- AutoExec() /MS Access - dotyczy makra o takiej nazwie, a nie procedury/,
i dotyczy tworzenia w´┐Żasnych pask´┐Żw narz´┐Żdziowych i menu oraz wielu innych spraw.
Jedynym sposobem na to, ´┐Żeby procedura uruchomi´┐Ża si´┐Ż przy otwarciu, to utworzenie dodatku i wpisanie w dowolnym module procedury:
Procedure Auto_Open() Oczywi´┐Żcie nic nie stoi na przeszkodzie umieszcza´┐Ż kod w plikach *.ppt (prezentacji), a nie *.ppa (dodatku)...

Istotne zmiany w aplikacji...g´┐Żra

MS PowerPoint na pierwszy rzut oka nie zosta´┐Ż mocno zmieniony... Ale to pozory.
W rzeczywisto´┐Żci, dla programisty, zasz´┐Ży wielkie zmiany...
Wiele obiekt´┐Żw i funkcji do´┐Żo´┐Żono ju´┐Ż w PowerPoincie 2002/XP, ale najwi´┐Żkszy rozw´┐Żj wida´┐Ż po PowerPoincie 2003. S´┐Ż tu mi´┐Żdzy innymi: - funkcje do przesuwania slajd´┐Żw /MoveTo()/, a wcze´┐Żniej trzeba by´┐Żo to realizowa´┐Ż za pomoc´┐Ż metod wytnij /Cut()/, wklej /Paste()/
- funkcje do wstawiania tabeli wprost, a nie przez pliki Worda, czy Excela,
- i wiele innych...Jak tworzy´┐Ż dodatki?g´┐Żra

Tworzenie dodatku polega na tym, ´┐Że tworzysz pust´┐Ż prezentacj´┐Ż, umieszczasz odpowiedni kod w modu´┐Żach, modu´┐Żach klas i modu´┐Żach formularzy. Nast´┐Żpnie, w oknie projektowania kodu, uruchamiasz polecenie Debug->Compile... i zapisujesz zamiany w pliku ´┐Żr´┐Żd´┐Żowym. Dalej przechodzisz do okna g´┐Ż´┐Żwnego aplikacji (z pust´┐Ż prezentacj´┐Ż) i poprzez menu Plik->Zapisz jako... zapisujesz plik jako dodatek programu PPoint we wskazanej przez CIebie lokalizacji.
Klika uwag
- NIE USUWAJ PLIKU ´┐ŻR´┐ŻD´┐ŻOWEGO, bo nie b´┐Żdziesz mia´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci dokonania zmian w projektowanej przez Ciebie aplikacji,
- MS PowerPoint ´┐Żadowa´┐Ż dodatki mo´┐Że w dwojaki spos´┐Żb:
   - r´┐Żcznie (poprzez menu Narz´┐Żdzia->Dodatki...),
   - automatycznie (poprzez umieszczenie w kodzie proceduty Auto_Open()),
- To samo dotyczy usuwania dodatk´┐Żw z kolekcji dodatk´┐Żw za´┐Żadowanych.
- MS PowerPoint przeszukuje katalog AddIn umieszczony najcz´┐Żciej w katalogu C:\Program Files\Microsoft Office\Office\ (dla Office 97) lub C:\Documents and Settings\U´┐ŻYTKOWNIK\Dane aplikacji\Microsoft\ (dla nowszych wersji i ´┐Żrodowiska Windows z zarejestrowanymi wieloma u´┐Żytkownikami).


R´┐Żne przyk´┐Żadyg´┐Żra

Przyk´┐Żad pobierania numeru indeksu
W zale´┐Żno´┐Żci od wywo´┐Żania zwraca:
- nr pierwszego indeksu
- nr bie´┐Ż´┐Żcego indeksu
- nr ostatniego indeksuPozdrawiam
Maciej ´┐Żo´┐Ż